ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. dojde s účinností od 1.1.2015 k navýšení základní sazby minimální mzdy, a to následovně:

 

základní sazba minimální mzdy

do 31.12.20114

od 1.1.2015

hodinová

50,60 Kč

55 Kč

měsíční

8 500 Kč

9 200 Kč

 

V důsledku tohoto přibližně 8% navýšení tak zaměstnanec, který bude pobírat minimální mzdu, dosáhne na čistou mzdu ve výši 8 188 Kč (čistá mzda je tak ve výsledku navýšena jen o 623 Kč). Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací se navyšují poměrně.

 

Tato na první pohled jednoznačně pozitivní zpráva je kritizována některými menšími podnikateli, kteří již avizovali, že v důsledku navýšení minimální mzdy budou nuceni propustit některé zaměstnance. Vládní strany koalice by však do budoucna rády viděly minimální mzdu na úrovni 40% průměrné mzdy, tedy přibližně na 10 000 Kč.

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal