ZMĚNY V PROCESU PŘEPISOVÁNÍ VOZIDEL V REGISTRU | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

ZMĚNY V PROCESU PŘEPISOVÁNÍ VOZIDEL V REGISTRU

ZMĚNY V PROCESU PŘEPISOVÁNÍ VOZIDEL V REGISTRU

 

Od nového roku platí novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), kterou došlo ke zrušení tzv. polopřevodů, tedy odhlášení vozidla z registru silničních vozidel původním vlastníkem a následným přihlášením vlastníkem novým. Nově dochází k přepisu přímo z prodávajícího na kupujícího (nebo např. darujícího a obdarovaného) jedním úkonem. Tím je společná žádost původního i nového vlastníka, kterou lze podat pouze u úřadu příslušného podle bydliště (popř. místa podnikání nebo sídla) původního vlastníka. Účastníci se mohou nechat navzájem zastoupit, plné moci musí mít úředně ověřené podpisy.

 

Aktuální úprava přepisu vozidel však může vyvolat několik komplikovaných situací. Žádost o přepis musí být podána do 10 dnů ode dne převodu vlastnického práva, kterým nejčastěji bude den podpisu kupní smlouvy. Spolu s žádostí je třeba doložit tzv. malý (osvědčení o registraci vozidla) i velký technický průkaz, zelenou kartu (tedy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla, tzv. povinné ručení) a protokol o evidenční kontrole ne starší než 14 dnů, přičemž poslední dva dokumenty již musejí znít na nového vlastníka. Při přepisu je nutné zaplatit poplatek, případně i emisní poplatek, dojde k vydání nového osvědčení o registraci vozidla a nebude-li to nový vlastník požadovat (za poplatek), vozidlu zůstanou původní registrační značky. Nedojde-li k přepisu v zákonné lhůtě, hrozí pokuta až 50 000 Kč, a to i prodávajícímu v případě, že v kupní smlouvě bylo stanoveno, že na základě plné moci přepis provede kupující, kterému bylo předáno vozidlo i s potřebnými dokumenty. Smluvní strana je tak schopná svou nečinností přivodit druhé straně postih, aniž by ta měla možnost se tomuto efektivně bánit.

 

Plánujete-li tedy v letošním roce koupi vozidla, nepodceňte proces přepisu v registru silničních vozidel. Vzhledem k množícím se připomínkám je pravděpodobné, že zákon dozná další změny ještě v průběhu letošního roku.

 

Lukáš Holub

 

Paralegalat macek | legal