ZMĚNY V OBLASTI POŘÁDÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SOUTĚŽÍ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

ZMĚNY V OBLASTI POŘÁDÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SOUTĚŽÍ

Od 1.1.2017 má vstoupit v účinnost zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a nahradit dosavadní loterijní zákon. Nový zákon je diskutován především v souvislosti s omezením internetového hazardu a internetové cenzury vůbec, změna se však zásadně dotýká také oblasti pořádání spotřebitelských soutěží.

Spotřebitelské soutěže zákonem o hazardních hrách (na rozdíl od loterijního zákona) nebudou vůbec upraveny a budou nadále považovány za obchodní praktiky. V důsledku toho bude tato oblast spadat do působnosti a pod dozor České obchodní inspekce. Pro pořadatele soutěží změna znamená vítané zjednodušení, jelikož nadále nebudou soutěže rozdělovány ani omezovány podle povahy a hodnoty výher a odpadne i notifikační povinnost. Rozšíří se i možnosti herních mechanismů, jelikož výherce bude možné určit i například losem.

Soutěže budou regulovány především z hlediska nekalých obchodních praktik tak, jak jsou upraveny a zakázány zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jenž od nového roku také dozná drobných změn. Při pořádání soutěží se tedy bude třeba vyvarovat zejména klamavých konání a opomenutí a agresivních obchodních praktik, jež jsou postižitelné pokutou až do výše 5 000 000 Kč. I v tomto ohledu však jde o určité uvolnění, jelikož dle loterijního zákona je možné za spotřebitelskou soutěž pořádanou v rozporu se zákonem uložit pokutu až dvojnásobnou. V souvislosti s tím je vhodné také připomenout nedávno zavedené mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a s tím spojenou informační povinnost a povinnost poskytovat České obchodní inspekci součinnost.

Náležitou pozornost bude třeba věnovat tomu, aby koncept soutěže nespadal pod definici hazardní hry dle nového zákona, jelikož ty mohou pořádat jen v zákoně vymezené subjekty. Hazardní hrou bude hra, v níž není zaručena návratnost vložené sázky a ve které o výhře rozhoduje zcela nebo z části náhoda či neznámá okolnost. Za sázku bude přitom považován i rozdíl mezi cenou zboží nebo služby a jejich obvyklou cenou, ale také částka převyšující cenu za volání nebo zprávy, kterou soutěžící platí u svého operátora.

I po novém roce tedy bude nutné věnovat potřebnou pozornost mechanismům soutěže, aby nešlo o hazardní hru a nedocházelo k poškození spotřebitelů. Důkladná příprava pravidel je však důležitá i z pohledu pořádajících, kteří tak mohou předejít řadě nežádoucích situací jako je obcházení pravidel a podobně.

Lukáš Holub

Paralegal at macek | legal