ZÁSADNÍ ZMĚNY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

ZÁSADNÍ ZMĚNY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ

S účinností od 1.12.2016 nahradí nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, dosavadní úpravu (zákon č. 145/2010 Sb. a zákon č. 43/2013 Sb.). Změna přinese zpřísnění podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů a připravit by se na ní měli zejména nebankovní poskytovatelé a zprostředkovatelé.

 

Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru již nadále nebude vázanou živností, ale bude k němu třeba získat oprávnění udělované Českou národní bankou (ČNB). Nebankovní poskytovatel bude muset být akciovou společností, evropskou společností nebo společností s ručením omezeným, mít sídlo i skutečné sídlo na území ČR, disponovat počátečním kapitálem alespoň 20 milionů korun, mít zřízenu dozorčí radu a splňovat další podmínky. Mezi ty patří například zavedení řady postupů a pravidel (týkající se účetnictví, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek, komunikace a další). ČNB bude třeba každoročně dokládat údaje o finanční situaci. Oprávnění bude udělováno na dobu 5 let s možností prodloužení. Časově omezené bude i oprávnění samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Vázaní zástupci a zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru budou mít pouze registrační povinnost. Registr bude veřejný a bude umožňovat dálkový přístup.

 

Současní poskytovatelé a zprostředkovatelé budou moci po nabytí účinnosti zákona provozovat svou živnost pouze dočasně. Poskytovatelé budou muset podat u ČNB žádost o udělení oprávnění do konce února 2017. V žádosti bude třeba již doložit výše uvedené podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů. ČNB bude mít na rozhodnutí o žádosti 15 měsíců. Bude-li žádost podána včas, pak bude možné až do rozhodnutí o ní spotřebitelské úvěry poskytovat na základě živnostenského zákona, nejdéle však do konce května 2018. Nebude-li žádost podána včas, oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů koncem února 2017 zaniká.  Stejná lhůtu ke splnění požadavků zákona se týká i zprostředkovatelů.

 

Další změny zákon přináší například v rozšíření informační povinnosti vůči spotřebitelům, omezením sankcí za prodlení a dále řadu novinek týkající se úvěrů na bydlení.

 

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal