ZALOŽENÍ VLASTNÍ SPOLEČNOSTI VERSUS KOUPĚ READY MADE SPOLEČNOSTI | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

ZALOŽENÍ VLASTNÍ SPOLEČNOSTI VERSUS KOUPĚ READY MADE SPOLEČNOSTI

ZALOŽENÍ VLASTNÍ SPOLEČNOSTI VERSUS KOUPĚ READY MADE SPOLEČNOSTI

 V jednom z našich předešlých článků jsme informovali o základních výhodách a nevýhodách podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným v porovnání s podnikáním živnostenským. Pokud se již rozhodnete pro vlastní společnost, máte na výběr mezi koupí společnosti na klíč, nebo si můžete založit společnost novou. Jaká jsou úskalí obou postupů, Vám přiblíží tento článek.

 

 SPOLEČNOST NA KLÍČ

 Výhodou koupě ready made společnosti, tedy společnosti již zapsané v obchodním rejstříku, je možnost začít za tuto společnost okamžitě jednat a nezdržovat tak své podnikání formalitami. Firem nabízejících společnosti na klíč je dnes na českém trhu mnoho, je ovšem velmi důležité si ověřit jejich solidnost. Ready made společnost totiž za sebou může skrývat dluhy. Firmy běžně vydávají různé certifikáty o bezdlužnosti, ale ani ty Vám stoprocentně nezajistí, že zde skutečně žádné dluhy nejsou. Samozřejmostí by měl být již splacený základní kapitál. Nezřídka také podmínkou koupi ready made společnosti bývá předplacení virtuálního sídla na určitou dobu, nejčastěji rok, a tak poté zájemce o ready made společnost zjistí, že atraktivní cena za koupi ready made společnosti už zas tak atraktivní není a cena za její koupi značně převyšuje výše nákladů na samotné založení společnosti.

 Čím déle již společnost existuje, tím více si za ni připlatíte. Někteří podnikatelé požadují, aby společnost byla založena již před několika lety, a aby tak vzbuzovala dojem, že má za sebou již určitou historii, alespoň papírově. Je však velmi obtížné, ne-li nemožné, spolehlivě dohledat, co se v této historii odehrálo. Vyjma dluhů jde například i o historii daňovou a ve svém důsledku tak i trestněprávní. Pokud má být společnost základem nového výrobku či rodinného podnikání, nebude historie zapsaná v obchodním rejstříku (především cizí společníci) předcházející samotnému podnikání vzbuzovat dobrý dojem.

 

 ZALOŽENÍ VLASTNÍ SPOLEČNOSTI

 Pokud si chcete založit vlastní společnost od počátku, je třeba počítat s určitou časovou dotací. Jedná se však o několik dnů. Pokud je proces založení nové společnosti dobře připraven, trvá až po finální zápis do obchodního rejstříku stejný čas, jako přepis ready made společnosti v obchodním rejstříku. Nutností je vypracování společenské smlouvy, návštěva notáře, otevření účtu v bance, kam bude složen základní kapitál (minimum u s.r.o. je od roku 2014 1 Kč), výběr oborů činnosti a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku u příslušného soudu. Co se však může jevit jako zbytečná zátěž je zároveň i hlavní předností založení vlastní společnosti.

 

Při sepisování společenské smlouvy, tedy základního dokumentu, jež určuje pravidla fungování společnosti (podíly společníků na společnosti, pravidla rozhodování, způsob jednání za společnost, předkupní právo společníků, problematika dědění podílů apod.), je možné společnost nastavit hned od jejího počátku dle Vašich představ. Jelikož jednotlivé podnikatelské záměry a přístupy jsou vysoce individuální, je důležité aby i nastavení společnosti přesně vyhovovalo zamýšlenému business plánu a plánované kooperaci společníků. Jednoduše společnost si založíte tzv. na míru. Pro nastavení těchto mechanismů je vhodné využít služeb advokáta, jenž se postará, aby vše odpovídalo zákonným požadavkům, upozorní na případná rizika a především vše připraví tak, aby podnikatelské záměry byly i právně proveditelné. U ready made společnosti se obvykle musíte smířit s již hotovým nastavením společenské smlouvy, jinak ji budete muset nákladně měnit u notáře, a v tomto případě koupě ready made společnosti pozbývá významu, a vyplatí se založit si vlastní společnost. Výhodou je také, že společnost nese od počátku Vámi zvolenou obchodní firmu (název). Z uvedených důvodů si dovoluji doporučit cestu založení společnosti na míru.

 

 SHRNUTÍ

 Nespornou výhodou koupě ready made společnosti je fakt, že veškerou administrativu spojenou se vznikem nové společnosti již někdo obstaral před Vámi, za což si ovšem připlatíte. Je však třeba být na pozoru ohledně některých rizik. Pro spolupráci více společníků či pro složitější podnikatelské záměry pak nelze než doporučit mít možnost ovlivňovat celý proces od samého počátku. Je-li třeba u zakoupené ready made společnosti měnit obchodní firmu ( název ), přenastavovat společenskou smlouvu či měnit předměty podnikání, pak její hlavní výhody ustupují do pozadí. Proto doporučujeme založení společnosti na míru. Mějte důvěru ve Váš byznys hned od samého počátku.

 Pro příklad, cena naší advokátní kanceláře za právní služby související se založením společnosti začíná od 5.000,- Kč bez DPH, v závislosti na složitosti. V ceně je zahrnuta příprava společenské smlouvy, zajištění notářských služeb, zastoupení v řízení před živnostenským úřadem a obchodním rejstříkem a soupis relevantních dokumentů.

 

Stále váháte, zda koupit ready made společnost nebo si založit vlastní společnost od samého počátku? Neváhejte žádat naší kancelář o konzultaci. Rádi Vám v tomto směru poradíme.

 

Daniel Macek

 

Advokát I partner at macek | legal

E: daniel@maceklegal.cz