VYHLÁŠKA STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA INSTALACE TEPELNÝCH MĚŘIDEL | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

VYHLÁŠKA STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA INSTALACE TEPELNÝCH MĚŘIDEL

Jak jsme informovali v našem předchozím článku, od nového roku bude nutné mít ve většině bytů osazena topná tělesa tepelnými měřiči - kalorimetry, popřípadě indikátory. Odpovědnost za osazení nese stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Nesplnění této povinnosti pak může být pokutováno až do výše 200 000 Kč.

 

Teprve nedávno však byla zveřejněna vyhláška, která stanovuje pravidla pro instalaci těchto měřáků. Kalorimetr stačí jeden pro celý byt, v případě indikátorů bude třeba instalaci provést zvlášť na každém topném tělese či jeho odtokové trubce. Poslední možností jsou přístroje se snímači vyhodnocující rozdíly ve venkovní a vnitřní teplotě v otopném období. Podmínkou je, že v jedné budově musí být nainstalován vždy stejný typ indikátorů nebo přístrojů se snímači.

 

Vzhledem k hrozícím pokutám a zaneprázdněnosti servisních firem je tak vhodné s naplánováním instalace těchto měřidel neotálet.

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal