TECHNICKÉ PROHLÍDKY A MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL: OD 1.1.2016 NÁS ČEKAJÍ DALŠÍ ZMĚNY | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Technické prohlídky a měření emisí vozidel: od 1.1.2016 nás čekají další změny

Dne 19. prosince 2014 schválilo Ministerstvo dopravy vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel. Účinnost vyhlášky z 19. prosince 2014 nastala již od 1.ledna 2015, novela však stanovuje přechodné období pro používání stávajících protokolů o měření emisí, kdy stanice technické kontroly musí začít používat nové protokoly o měření emisí od 1. ledna 2016. Výjimku mají pouze stanice, které dosud nejsou vybaveny potřebným softwarem. Tyto stanice, tak pro vozidla s motorem řízeným systémem vydávají protokol o měření emisí dle stávající úpravy, ale s přílohou obsahující výpis readiness kódů a paměti závad řídící jednotky. Výjimka však pro tyto stanice platí nejpozději do 30. června 2016 a dává tak těmto stanicím prostor k přípravě na přechod na potřebný software.

 

Do protokolu o provedeném měření emisí se tedy nově bude zaznamenávat také výsledek kontroly řídicího systému motoru a výpis z paměti závad a readiness kódů. Nově se také zvětší rozsah prováděné evidenční kontroly, která je součástí každé technické prohlídky. V rámci evidenční kontroly bude probíhat kontrola souladu provedení a umístění identifikátorů vozidla například VIN, výrobní štítek v porovnání se schválenou databází a za účelem jejich dokumentace. Protokol o technické prohlídce bude nově obsahovat číslo technického průkazu a barvu vozidla. Další povinnou součástí prohlídky bude pořizování fotografií. Operátor při vyplňování údajů k technické prohlídce v CIS STK musí před tiskem protokolu o technické prohlídce vozidla vložit do CIS STK fotografie v předepsaném pořadí (levozadní, VIN, štítek, pomocný VIN, a pravopřední). Vkládání fotografií již funguje v rámci přechodného období od 1.1.2015. S účinností od 1.1.2016 také dojde ke snížení teoretické kapacity kontrolních linek technické kontroly. Teoretická kapacita kontrolní linky stanice technické kontroly pro osobní automobily v jednosměnném provozu při čtyřech kontrolních stáních poklesne z 12 500 na 10 600 technických prohlídek za rok a při třech kontrolních stanicích kapacita poklesne z 10 600 na 10 000 a teoretická kapacita kontrolní linky pro užitkové automobily poklesne z kapacity 4 600 na 4 300 technických prohlídek za rok. Zároveň lze očekávat, že s přechodem stanic na nové softwary a s větší náročností technické prohlídky automobilů vzroste i cena prohlídek.

 

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal