SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZAMĚSTNAVATELŮM, JEJICHŽ ZAMĚSTNANEC PODLÉHÁ EXEKUCI SRÁŽKAMI ZE MZDY | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZAMĚSTNAVATELŮM, JEJICHŽ ZAMĚSTNANEC PODLÉHÁ EXEKUCI SRÁŽKAMI ZE MZDY

Podle některých šetření je až desetina zaměstnanců zatížena exekucí, jejichž výkon je zajišťován srážkami ze mzdy, které provádí zaměstnavatel. Provedení výkonu rozhodnutí, účetní operace, související korespondence a další úkony jsou pak pro zaměstnavatele nejen povinností, ale znamenajíi další náklady. Je běžné, že na jednoho zaměstnance je vedeno i několik exekucí najednou a zejména u větších zaměstnavatelů mohou být tyto náklady značné. Na to by nově měla myslet navrhovaná novela občanského soudního řádu.

 

Novela plánuje zavedení paušální náhrady těchto nákladů zaměstnavatelům. Ti by tak odesílanou část mzdy mohly o tyto ještě ponížit, případně by se jim vracely zpět následně. S tím také souvisí otázka, zda těmito náklady ještě více zatížit povinné, nebo zda by tyto náklady nesl stát (jako například v případě náhrad za splnění ediční povinnosti), případně by o ně byla snížena odměna exekutora, jehož činnost je částečně nahrazována zaměstnavatelem. Možné také je, že bude zvolen odlišný přístup pro výkon soudních rozhodnutí a exekucí.

 

Jistá zatím také není ani výše těchto náhrad. Podle návrhu Ministerstva spravedlnosti bymohla být 250 Kč měsíčně za jednu exekuci na jednoho zaměstnance. Za každou další exekuci na téhož zaměstnance by se tato náhrada navýšila o 50Kč.

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner atmacek | legal