REALITNÍ MAKLÉŘSTVÍ BUDE NOVĚ VÁZANOU ŽIVNOSTÍ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

REALITNÍ MAKLÉŘSTVÍ BUDE NOVĚ VÁZANOU ŽIVNOSTÍ

Živnost realitních zprostředkovatelů již nebude živností volnou, jak tomu je doposud. Vláda totiž schválila věcný záměr zákona, který jí předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento věcný záměr nově reguluje činnost realitních zprostředkovatelů.

Živnost volná a živnost vázaná

Realitní makléřství nyní stále spadá pod živnostenská oprávnění volná. Pro vstup na trh tak zájemci stačí ohlásit volnou živnost na živnostenský úřad a zaplatit 1000,- Kč za správní poplatek. Jediné omezení představuje požadavek bezúhonnosti a nabytí plné svéprávnosti.

Pro získání živnosti vázané musí osoba splnit kromě těchto základních podmínek ještě další požadavky týkající se odborné způsobilosti. Příloha 2 živnostenského zákona definuje jednotlivé vázané živnosti a také veškeré požadované odborné vzdělání či rekvalifikace, a případně i určitou délku praxe nezbytné pro výkon dané živnosti.

Důvody zpřísnění regulace

Jedním z hlavních důvodů pro zpřísnění regulace výkonu činnosti realitního zprostředkovatele je právě nízká odborná kvalifikace realitních zprostředkovatelů a tím i nízká konkurenceschopnost. Další problematickou otázkou je nízká ochrana práv spotřebitelů a nedostatečný dohled nad realitními zprostředkovateli. Mezi další důvody patří také nedostatečná zákonná úprava v oblasti zprostředkování nemovitostí, která by definovala například rozsah poskytovaných služeb zprostředkovateli, nebo některé podstatné náležitosti smlouvy o zprostředkování nemovitostí.

Varianty zákonné úpravy

Věcný záměr uvádí různé varianty, jak by se chystaná změna mohla projevit v právním řádu. První variantou je úprava stávajícího živnostenského zákona, kdy by živnost realitního zprostředkování byla zařazena mezi živnosti vázané. Další variantou je schválení nového zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů, který by upravil problematiku výkonu činnosti realitních makléřů mimo živnostenský zákon. Variantou je také vznik nového samostatného zákona a zároveň úprava živnostenského zákona.

 

Připravované změny

Nová právní úprava výkonu činnosti realitních makléřů by měla přinést zejména větší ochranu spotřebitelů. Věcný záměr počítá s pojištěním odpovědnosti pracovníků realitních agentur, což přispěje k ochraně nejen spotřebitelů, ale také k ochraně samotných zprostředkovatelů. Součástí úpravy bude také nastavení kontrolních a sankčních opatření pro zajištění dodržování nových norem.

Nová úprava by měla vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování. Mělo by být jasně definováno realitní zprostředkování a postavení subjektů působících na trhu s realitami. Budou také specifikovány podmínky pro výkon činnosti realitních makléřů. Ministerstvo rovněž určí požadavky na odbornou i osobní způsobilost zprostředkovatelů.

Cílem nové úpravy je zvýšit důvěru v realitní zprostředkovatele a zvýšit procento prodeje nemovitostí uskutečněných za účasti realitního zprostředkovatele. Od nové úpravy si ministerstvo slibuje snížení nepoctivých a neprofesionálních realitních makléřů působících na trhu.

Od kdy bude nová úprava účinná?

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje předložit vládě paragrafové znění návrhu zákona ke schválení do konce letošního roku. Předpokládaný termín účinnosti je prozatím stanoven na červenec roku 2017.

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal