Profil | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Profil

Mgr. Daniel Macek je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory od roku 2011. Od listopadu 2007 pracoval u společnosti NSG Morison jako advokátní koncipient. V roce 2011 úspěšně složil advokátské zkoušky a od listopadu 2011 zastával funkci advokáta a manažera právního oddělení. Je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické. V průběhu studií působil na pozici právního asistenta ve společnosti Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., advokátní kancelář a zároveň pracoval v O2 aréně, kde působil jako manažer od roku 2004 až do svého nástupu do společnosti NSG Morison. Je členem České advokátní komory, celosvětové organizace Lions Club a dalších organizací.

Mgr. Daniel Macek je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory od roku 2011.

Od listopadu 2007 pracoval u společnosti NSG Morison jako advokátní koncipient.

V roce 2011 úspěšně složil advokátské zkoušky a od listopadu 2011 zastával v NSG Morison funkci advokáta a manažera právního oddělení, v rámci které získal praktické právní a obchodní zkušenosti a dovednosti.

Je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické. V průběhu studií působil na pozici právního asistenta ve společnosti Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., advokátní kancelář a zároveň pracoval v O2 aréně, kde působil jako manažer od roku 2004 až do svého nástupu do společnosti NSG Morison.

Je členem České advokátní komory, celosvětové organizace Lions Club a řadě dalších organizací. 

Mgr. Daniel Macek se profiluje v oblasti práva obchodních korporací, vymáhání pohledávek a práva duševního vlastnictví, zejména ochranných známek.