Pro provozovatele e-shopů | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Pro provozovatele e-shopů:

Provozování e-shopu:

Znáte všechny povinnosti, které právní řád klade na provozovatele e-shopů?

Zohledňují Vaše smluvní dokumenty všechny právní předpisy dopadající do Vašeho podnikání, zejména předpisy na ochranu spotřebitele?

Víte o změnách, které v této oblasti přinesl zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, účinný od 1.1.2014?

Přizpůsobujete průběžně všechny relevantní dokumenty, zejména obchodní podmínky, vyvíjející se legislativě?

Jste si vědomi následků, ke kterým může nepřizpůsobení se aktuálně účinné legislativě vést?

Nabídka právních služeb zaměřená zejména na provozovatele e-shopů:

- Shrnutí nejdůležitějších právních povinností provozovatele e-shopu se zohledněním konkrétního předmětu podnikání.

- Vytvoření obchodních podmínek a souvisejících dokumentů pro zakladatele nových e-shopů.

- Revize stávajících obchodních podmínek a souvisejících dokumentů pro provozovatele e-shopů.

- Příprava standardizovaných formulářů k užití při právních jednáních nejčastěji souvisejících s provozováním e-shopu.

- Poradenství při řešení každodenních situací v právním styku s klientem i orgánem veřejné moci.

- Zastupování ve sporech zejména se spotřebiteli a se zhotoviteli IT řešení.