PŘIPRAVOVANÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA PODLE MMR | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Připravovaná novela stavebního zákona podle MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje novelu stavebního zákona a slibuje si od toho zjednodušení a ulehčení nejen povolování staveb, ale i procesu jejich vlastní realizace.

Hlavním cílem novely pak bude zavedení koordinovaného řízení, které bude představovat spojení územního a stavebního řízení, výsledkem bude vydání jednoho koordinovaného povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb. V novele stavebního zákona bude však i zachována současná právní úprava samostatného územního řízení a samostatného stavebního řízení. Změna spočívá v tom, že si investor bude moci zvolit, zda bude postupovat formou samostatných řízení, či zda si požádá o vydání koordinovaného povolení. Do koordinovaného řízení bude včleněn dnes samostatný proces posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Tento postup by měl přispět ke zrychlení a zefektivnění přípravy a realizace staveb.

Ministerstvo chce ulehčit život zejména drobným stavebníkům. Novela umožní zejména svépomocnou výstavbu u všech typů rodinných domků, a to bez omezení zastavěné plochy (dosud 150m2), stavbu bazénu či skleníku bez ohlášení nebo stavebního povolení, stavbu týkající se nemovité věci rozdělené na jednotky bez doložení souhlasu ostatních vlastníků bytových jednotek a nakonec i povinnost zveřejňovat dokumenty územního plánování na internetu.

 

Michael Kopecký

Paralegal at macek | legal