PRÁVO ZVEŘEJNIT FOTOGRAFII ZLODĚJE | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

PRÁVO ZVEŘEJNIT FOTOGRAFII ZLODĚJE

Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad), v souladu se striktním výkladem zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v minulosti pravidelně ukládal pokuty osobám, které zveřejňovali fotografie (nejčastěji pořízené jako záběry z kamerového systému) zlodějů bez jejich souhlasu. Fotografie je zcela jistě osobním údajem, na jehož základě lze určitou osobu identifikovat, a jako takový nemůže být bez souhlasu subjektu, o jehož údaj jde, zveřejněn a zpracováván k jinému účelu, než ke kterému byl pořízen.

Nyní se však Městský soud v Praze (rozsudek sp. zn. 11A 77/2012) zastal společnosti, která zveřejnila záběr zloděje z kamerového systému, díky čemuž se jej povedlo dopadnout. Za to byla společnosti Úřadem vyměřena pokuta, kterou květnovým rozsudkem soud zrušil a uvedl: "Soud má́ za to, že pachatel trestnéčinnosti, kterýúmyslněodcizí majetek, který mu nepatří́, musí́ počítat s tím, že jeho práva na ochranu osobní identity nebudou chráněnastejně̌ jako práva osob, které́ jednají́ v souladu se zákonem." Soud zároveň uvedl, že dobrovolný vstup do prostoru označeného např. "Monitorováno kamerovým systémem" nelze považovat za dobrovolné poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů ve smyslu uvedeného zákona a také, že toto poměřování práva na ochranu vlastnictví a ochrany osobnosti musí být vždy posuzováno podle okolností jednotlivých případů.

Lukáš Holub

 

Paralegalatmacek | legal