Právo společností | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Právo společností:

Založení nové společnosti:

Chystáte se rozjet podnikání formou Vaší účasti v obchodní korporaci? Nová společnost by měla být zakládána dle Vašich specifických požadavků, nikoli dle šablony. Při založení nové společnosti, kdy Vy budete prvními společníky a prvními jednateli, se vyhnete riziku existence nechtěných závazků, které jinak mohou vyjít najevo až po několika letech úspěšného podnikání. Založením nové společnosti na míru Vašim požadavkům se vyhnete následným nákladům na přizpůsobení již existující společnosti. Následky nevhodné formulace zakladatelských dokumentů Vás mohou provázet po dlouhou dobu a náklady na jejich odstranění mohou být značné.

Nabídka právních služeb zaměřená na začínající podnikatele:

- Založení nové společnosti dle individuálních požadavků včetně přípravy všech souvisejících dokumentů.

- Při zakládání společnosti tzv. na klíč je klient prvním společníkem a prvním jednatelem.

Korporátní agenda stávajících společností:

Vyžaduje Vaše společnost změny? Spravujete korporátní agendu Vaší společnosti v souladu s účinnou legislativou? Víte, které listiny se povinně zakládají do sbírky listin obchodního rejstříku?

Nabídka právních služeb zaměřená na každodenní korporátní agendu:

- Úpravy zakladatelských právních jednání, zejména s ohledem na rekodifikaci soukromého práva účinnou od ledna 2014.

- Jiné změny nejdůležitějších korporátních dokumentů.

- Příprava dokumentů ke změně zapsaného sídla, ke změně obsazení statutárních orgánů, ke změně základního kapitálu, změně předmětu podnikání.

- Zápisy změn společnosti do obchodního rejstříku.

- Poradenství ve věci rozsahu a obsahu dokumentů povinně zakládaných do sbírky listin obchodního rejstříku.

Převody podílů a akcií:

Zamýšlíte nákup či prodej obchodní korporace? Chyby v procesu změny vlastníka obchodní korporace mohou mít nedozírné následky.

Nabídka právních služeb při převodu společnosti nebo podílu:

- Komplexní administrace procesu nákupu či prodeje podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo akcií akciové společnosti dle individuálních požadavků klienta, včetně souvisejících zápisů do obchodního rejstříku.

Přeměny obchodních společností:

Uvažujete o fúzi společností nebo o rozdělení společnosti? Přenechte veškerou právní agendu s touto problematikou související specialistovi.

Nabídka právních služeb souvisejících s přeměnami společností:

- Komplexní administrace procesu přeměny společnosti od zpracování časového harmonogramu po zápis přeměny do obchodního rejstříku.