Právo nemovitostí | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Právo nemovitostí:

Uvažujete o koupi či prodeji nemovitosti? Potřebujete k Vaší nemovitosti zřídit zástavní právo? Hodláte si pronajmout nemovitost či naopak hodláte Vaší nemovitost pronajmout?

Nabídka právních služeb pro právní jednání týkající se nemovitostí:

- Provedení změnami právní úpravy týkající se nemovitostí s ohledem na účinnost rekodifikace soukromého práva.

- Vypracování nebo revize kupních smluv.

- Vypracování nebo revize úschovných smluv.

- Vypracování nebo revize rezervačních smluv.

- Vypracování nebo revize zástavních smluv.

- Vypracování nebo revize nájemních a podnájemních smluv.

- Advokátní úschova finančních prostředků nebo listin.

- Příprava návrhů na zápis do katastru nemovitostí.