Pracovní právo | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Pracovní právo:

Přejete si vyvarovat se chyb plynoucích s užití nevhodných vzorů pracovněprávních dokumentů?

Jste seznámeni s novinkami v pracovním právu související s rekodifikací soukromého práva?

Máte zaměstnance? Pokud ano, Jsou Vaše vzory pracovněprávních dokumentů aktuální a pro Vás vhodné? Reflektují novou právní úpravu civilního práva?

Nabídka právních služeb zaměřená na pracovní právo:

- Provedení změnami právní úpravy týkající se pracovněprávních vztahů s ohledem na rekodifikaci soukromého práva účinnou od ledna 2014.

- Příprava pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

- Příprava tzv. manažerských smluv.

- Příprava právních jednání zaměstnavatele nebo zaměstnance souvisejících se změnami či zrušením pracovněprávních vztahů.

- Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy, zejména ve sporech o zaplacení a ve sporech o neplatnost právních jednání (např. výpovědí z pracovního poměru a okamžitých zrušení pracovního poměru).

- Poradenství v každodenních situacích plynoucích z pracovněprávních vztahů.