OBCHODNÍCI SI NEBUDOU MOCI ÚČTOVAT POPLATKY ZA PLATBU KARTOU | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Obchodníci si nebudou moci účtovat poplatky za platbu kartou

Česká republika bude povinna přijmout předpisy nezbytné pro dosažení účelu směrnice EU 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 a to nejpozději do 13. ledna 2018. Směrnice v čl. 62 odst. 4 hovoří jasně „Členské státy v každém případě zajistí, aby příjemce nepožadoval poplatky za používání platebních prostředků…“. V praxi to znamená, že obchodníci již nebudou moci zákazníkům účtovat poplatky při platbách kartou v e-shopech či platebních terminálech kamenných obchodů. Obchodníkům však poplatková povinnost zůstane a to jak vůči poskytovateli platebních prostředků, tak bance. Dne 13.6.2016 se objevil k této problematice článek na serveru iHned, který nepravdivě informuje o tom, že příslušná směrnice reaguje na jiný předpis, který poplatkovou zátěž zmírňuje též obchodníků. Příslušným předpisem je nařízení EU 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Tímto nařízením došlo k zastropování poplatků na 0,2% při platbách debetní kartou a 0,3% při platbách kreditní kartou. Strop poplatku na 0,2%, resp. 0,3% se však vztahuje na mezibankovní poplatky mezi bankou, která kartu vydala a bankou, která platbu akceptovala. Obchodníkovi může banka zlevnit poplatky, ale stále se poplatky pohybují v řádu procent. 0,3% je jen část celého poplatku a v současné době dostane běžný obchodník 0,8-1,6% celkově, o který přijde z prodaného zboží. Obchodník má v současné době informační povinnost vůči zákazníkovi a ten ví, zda a v jaké výši si obchodník účtuje poplatek za platbu kartou. V případě, že s takovým poplatkem zákazník nesouhlasí, má možnost platit hotově bez přirážky. Nová směrnice tak obchodníkům ukládá nepřiměřené povinnosti, přičemž platební zprostředkovatelé si nadále mohou účtovat, co chtějí. V případech, kdy obchodník dosahuje nízkého obratu, dosahují v praxi tyto poplatky i do výše 5 %. Obchodník tak má pouze dvě možnosti, jak se s tím vypořádat. Buď nebude akceptovat platby kartou (v případě e-shopů nereálné) nebo zvýší své ceny. V prvém případě dojde k úplnému opaku toho, čeho chtěla tato směrnice dosáhnout, tedy zvýšení počtu bezhotovostních plateb. V druhém případě bohužel dojde k tomu, že zákazník zaplatí více, ale nebude vědět proč. I v tomto případě dojde k zásadnímu rozporu s účelem výše uvedených předpisů, konkr. s principem transparentnosti.

 

Michael Kopecký

Paralegal at macek | legal