OBČANSKÝ ZÁKONÍK ČEKAJÍ ZMĚNY | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

OBČANSKÝ ZÁKONÍK ČEKAJÍ ZMĚNY

OBČANSKÝ ZÁKONÍK ČEKAJÍ ZMĚNY


Od ledna 2014, kdy vešel v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) se mnoho podnikatelů a dalších subjektů muselo přizpůsobit změnám, které přinesl. Ačkoli byl tento kodex soukromého práva připravován dlouhé roky, takřka ihned po jeho vstoupení do účinnosti se začalo diskutovat o jeho možné úpravě. Prvních změn se pravděpodobně dočkáme již v polovině letošního roku.

NOZ má od samého počátku mnoho příznivců i odpůrců a stejně tak je tomu s jeho případnou novelou. Část odborné veřejnosti se domnívá, že většinu problémů a nejasností lze uspokojivě vyřešit výkladem a že jeden rok, po který NOZ platí, není dostatečná doba pro ustálení nové praxe. Druhá část je pak přesvědčena o nutnosti zákoník novelizovat. Navrhovány již byly jak drobné technické novely, tak novely obsáhlé, které by vybrané právní instituty měnily od základu.


Nyní se zdá, že některé paragrafy doznají změny již letos v létě, případně na podzim. Zrušeno by například  mělo být ustanovení znemožňující uzavřít pracovní smlouvu před dokončením povinné školní docházky, byť nástup do práce by nastal až po jejím dokončení. Nově by také mělo být umožněno opakované svěření dítěte do tzv. Klokánků, omezení svéprávnosti soudem až na 5 let či úprava režimu ochrany lidského těla po smrti člověka.

V obchodních věcech by mělo dojít k upřesnění formy právního jednání, která dosud způsobovala značné komplikace. Kde zákon vyžaduje pro právní jednání formu veřejné listiny, bude ve věcech obchodních korporací či tam, kde je zmocnitelem podnikatel při své podnikatelské činnosti (také pokud je zmocnitelem advokát) postačovat plná moc s úředně ověřeným podpisem. Výslovně by také mělo být upraveno, že pokud jeden z manželů nabyde podíl na obchodní společnosti, stává se tento podíl součástí společného jmění manželů, ale nezakládá to účast druhého z manželů na této společnosti. Úpravu takřka jistě doznají i svěřenské fondy. Uvažované úplné zrušení pravděpodobně nahradí veřejný rejstřík těchto fondů.

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal