Občanské právo | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Občanské právo:

Smluvní agenda:

Už nechcete dělat chyby při užití neprověřených smluvních vzorů pro Vaše kontrakty? Správě kontraktů prospěje nechat odborné zpracování přesně dle konkrétních potřeb zamýšleného smluvního vztahu.

Nabídka právních služeb v oblasti sepisování smluv:

- Vypracování smluv všech typů dle individuálních potřeb klientů.

- Propracované nejrozšířenější smluvní typy dle aktuální právní úpravy.

- Vypracování atypických smluv pro všechny situace, které realita všedního dne přináší.

Vymáhání pohledávek:

Větší portfolia pohledávek je vhodné nechat spravovat odborníky. I jednotlivá pohledávka netriviálního charakteru vyžaduje odborný postup.

Nabídka právních služeb v oblasti správy pohledávek:

- Zpracování výzev k úhradě se základním právním hodnocením.

- Zastupování před soudy v nalézacím řízení.

- Zastupování ve vykonávacím řízení a v exekuci.

Insolvenční agenda:

Stále více dlužníků se snaží svou situaci řešit v insolvenčním řízení. Na dlužníky ve stavu úpadku dopadápovinnost podat insolvenční návrh.

Nabídka právních služeb se zřetelem na problematiku insolvence:

- Rešerše insolvenčního rejstříku pro potřeby věřitele.

- Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování v insolvenčním řízení.

- Vypracování insolvenčního návrhu, případně spojeného s návrhem na povolení oddlužení.

- Zastupování věřitele i dlužníka v insolvenčním řízení.

- Vypracování žaloby a zastupování v incidenčních sporech.