NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA

 

Dne 1. 7. 2015 vstoupila v účinnost vládní novela energetického zákona (zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií), která zasáhla zejména úpravu průkazu energetické náročnosti budovy, tedy dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části. Největší změnou, kterou s sebou tato novela přináší, je bezpochyby nový požadavek na vlastníka budovy či společenství vlastníků při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části (na prodej a pronájem bytové jednotky se tato pravidla uplatní až s další novelou tohoto zákona účinnou od 1. 1. 2016) prostřednictvím realitní kanceláře nebo jiného zprostředkovatele. V případě takového záměru musí vlastník budovy předat realitní kanceláři průkaz energetické náročnosti resp. jeho grafickou část nebo její ověřenou kopii. Realitní kancelář má následně povinnost uvést klasifikační třídu energetické náročnosti, v souladu s vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., ve svých informačních a reklamních materiálech nabízejících prodej či pronájem dané nemovitosti. Pokud zprostředkovatel od vlastníka budovy toto potvrzení o energetické náročnosti budovy neobdrží, musí v informačních a reklamních materiálech použití vyznačit u této nemovitosti nejhorší klasifikační třídu, tj. třídu „G“.

Výše zmíněné potvrzení o energetické náročnosti budovy nemusí realitní kanceláře vyžadovat u budov, který byly postaveny před rokem 1947 a které od té doby neprošly žádnou větší rekonstrukcí (větší rekonstrukce znamená změnu na dokončené budově na více než 25 % celkové plochy obálky budovy). U takových budov se totiž automaticky předpokládá s nejhorší energetickou třídou. Požadavky na určení energetické náročnosti budovy se nevztahují také na stavby určené pro rodinnou rekreaci, tj. pro stavby, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání nebo u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2.

Realitní kancelář má tedy po této novele několik možností jak postupovat. V případě, že od vlastníka budovy obdrží průkaz energetické náročnosti budovy, uvede klasifikační třídu z grafické částí průkazu. Pokud ovšem vlastník nemovitosti průkaz nedodá a realitní kancelář se rozhodne neuvést ve svých propagačních materiálech nejhorší klasifikační třídu a to zejména s vidinou lepší prodejnosti nemovitosti, vystavuje se tím riziku pokuty a to až do výše 100.000 Kč. Další možností, kterou má realitní kancelář v situaci, kdy od vlastníka neobdrží průkaz kvalifikace, je nechat si tento průkaz vypracovat na vlastní náklady či si náklady na jeho vypracování rozdělit s vlastníkem nemovitosti, protože tato možnost je výhodná pro obě strany. Je ovšem dobré zdůraznit, že za uvedení či neuvedení klasifikační třídy v propagačních materiálech je odpovědná realitní kancelář a nikoliv vlastník budovy.

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner atmacek | legal