NOVÁ PRAVIDLA PŘI KUPOVÁNI ZÁJEZDŮ NA INTERNETU | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

NOVÁ PRAVIDLA PŘI KUPOVÁNI ZÁJEZDŮ NA INTERNETU

V listopadu 2015 schválil Evropský parlament novou směrnici, jejíž název je směrnice o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách[1]. Směrnice upravuje nová pravidla pro ochranu cestujících osob (spotřebitelů). Tato oblast sice byla v minulosti legislativou Evropské unie již upravena, konkrétně směrnicí o cestovních službách, tato ovšem byla vydána již před 25 lety v roce 1990. Po tuto dobu se způsob, jakým spotřebitelé vybírají a kupují své dovolené, značně zmodernizoval. Bylo proto nutné novou směrnicí nahradit směrnici původní. Nová směrnice si klade za cíl zvýšení důvěry spotřebitelů v přeshraniční nákup služeb. Také by mělo dojít k většímu sjednocení pravidel pro prodej cestovních služeb.

Směrnice nově upravuje oblast, která dosud upravena nebyla. V dnešní době totiž ubývá lidí, kteří navštíví kamennou prodejnu cestovní kanceláře, aby si vybrali svou dovolenou. Stále více lidí si nakupuje svou dovolenou online přes internet. Směrnice má zajistit, aby byla poskytnuta stejná ochrana spotřebitelům, kteří si zakoupí balíček služeb přes internet jako těm, kteří si takové služby koupí v prodejně cestovní agentury.

Směrnice se nově vztahuje i na tzv. souborné cestovní služby, které jsou sestavovány na žádost spotřebitele. To se týká především balíčků služeb, kterým může být například rezervace hotelu a zároveň nákup letenky, nebo pronájem vozidla. Směrnice zavádí pravidlo, že pokud si přes internet koupí spotřebitel jednu službu a dále je internetovým odkazem veden k rezervaci dalších služeb, pak budou všechny další smlouvy považovány za tzv. soubornou smlouvu, pokud tyto smlouvy budou uzavřené do 24 hodin po rezervaci první cestovní služby.

Práva, která směrnice nově cestujícím spotřebitelům poskytuje, je například právo na zrušení smlouvy bez povinnosti zaplacení storno poplatků, pokud cena služeb vzroste o více než 8 %, nebo pokud dojde ke změně jiné podstatné součásti zájezdu. Dále bude mít spotřebitel nově právo na odstoupení od smlouvy, pokud destinaci zasáhne tzv. vyšší moc, jako je například živelná pohroma, a to opět bez nutnosti zaplacení storno poplatků. V případě neočekávaných či mimořádných okolností v místě destinace bude mít cestující právo, aby mu pořadatel zajistil ubytování až na tři noci. Cestujícímu musí být dále poskytnuty údaje o odhadovaném času odletu a příletu, a také o jakýchkoliv možných dodatečných nákladech ještě před uzavřením smlouvy. Spotřebitel bude mít také právo převést zakoupený zájezd na jinou osobu, pokud se jej nemůže zúčastnit. Pokud cestovní kancelář zruší zájezd před jeho zahájením, bude mít cestující právo na vrácení peněz.

Spotřebitelé si však na tyto novinky v oblasti ochrany práv spotřebitelů, kteří si zakoupí zájezd přes internet, určitou dobu počkají. Členské státy mají dle směrnice časovou lhůtu, do kdy musí tato nová pravidla stanovená směrnicí implementovat do svých právních řádů. Spotřebitel se totiž těchto nových pravidel může dovolávat až v okamžiku, kdy je členský stát transponuje do podoby zákonů. Tato implementační lhůta je stanovená do 1. 1. 2018.

 

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient at macek | legal