NOVÁ POVINNOST PRO VLASTNÍKY BUDOV A SVJ OD 1. 1. 2015 | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

NOVÁ POVINNOST PRO VLASTNÍKY BUDOV A SVJ OD 1. 1. 2015

Od nového roku vstupuje v účinnost novelizované znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jež zapracovává příslušné evropské předpisy. Smyslem je přesnější měření tepla a rozúčtování vzniklých nákladů.

 

Počínaje 1. lednem tak platí, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni "vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů." Problematická je ovšem část "stanoveném prováděcím právním předpisem", jelikož ač na splnění této povinnosti zbývají dva měsíce, odkazovaný prováděcí předpis nebyl stále vyhotoven.

 

Tam, kde nebude technicky možné instalovat tepelné měřiče-kalorimetry, postačí tzv. indikátory (odpařovací nebo elektronické), které pouze pomáhají určit poměr spotřebovaného tepla v určitém bytě ve vztahu k celému domu. Některé typy elektronických indikátorů pak umožňují i dálkový odečet. V současnosti má však konečný uživatel možnost instalaci těchto přístrojů odmítnout, ačkoli spotřeba tepla v bytě mu bude vypočítána jako průměrná spotřeba v domě vynásobená 1,6, samozřejmě v závislosti na ploše vytápěného bytu.

 

Nezbývá tak, než si počkat na prováděcí právní předpis, který stanoví typy přístrojů a jejich umístění, jakožto i další povinnosti. Prozatím patové situace si je vědoma i Česká energetická inspekce. Vhodné je však již nyní počítat s investicí v řádu stovek až tisíců (v závislosti na typu přístrojů i počtu topných těles) a také s vytížeností servisních firem.

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal