Nevyhovující obchodní podmínky většiny českých e-shopů | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Nevyhovující obchodní podmínky většiny českých e-shopů

NEVYHOVUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚTŠINY ČESKÝCH E-SHOPŮ


Od 1.1.2014 došlo v soukromoprávních vztazích k mnoha změnám a stranou nezůstaly ani závazky vznikající mezi spotřebiteli a podnikateli-provozovateli e-shopů.

Nový občanský zákoník (NOZ) v této oblasti zvýšil a konkretizoval ochranu spotřebitelů a podnikatelům zavedl nové povinnosti. O jaké se konkrétně jedná, se můžete dočíst v našem článku zde. Společným rysem je většinou povinnost informovat zákazníky o mnoha skutečnostech ještě před uzavřením kupní či jiné smlouvy.

Ačkoli od rekodifikace už uběhlo více jak půl roku, některé průzkumy hlásí, že až 70% českých e-shopů má nevyhovující obchodní podmínky či používá nekalé obchodní praktiky. Nedodržení těchto zákonných povinností může mít přítmo pro podnikatele citelné dopady a také může přitáhnout nežádoucí pozornost ze strany České obchodní inspekce. O ohrožení dobrého jméno a reputace nemluvě.

Naše advokátní kancelář se problematikou uzpůsobení obchodních podmínek nové právní úpravě zabývá a řadě klientů již dotčené dokumenty harmonizovala. Znalost vlastních práv a povinností i nároků klientů je dle našeho názoru základním předpokladem úspěšného a bezproblémového podnikání, proto v případě zájmu neváhejte naši kancelář kontaktovat na tel. čísle 731 464 839 nebo emailem na info@maceklegal.cz.

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

www.maceklegal.cz I T: 731 46 48 39 I E: info@maceklegal.cz