Mediální právo | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Mediální právo:

Pohybujete se v oblasti marketingu a reklamy? Nechcete podcenit právní stánku Vaší činnosti a předejít tak možným škodám?

Nabídka právních služeb v oblasti mediálního práva:

-  právní poradenství při přípravě reklamní kampaně včetně new media marketingu

-  právní poradenství při spotřebitelských soutěžích

-  posouzení kampaní z pohledu práva nekalé soutěže, ochrany spotřebitele, zákona o regulaci reklamy, ochranných známek