KONEC LHŮTY PRO PŘIHLÁŠENÍ VOZIDEL DO CENTRÁLNÍHO REGISTRU | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

KONEC LHŮTY PRO PŘIHLÁŠENÍ VOZIDEL DO CENTRÁLNÍHO REGISTRU

V lednu letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), která mimo jiné zrušila takzvané polopřevody (tedy odhlášení a přihlášení vozidla do Centrálního registru silničních vozidel ve dvou krocích). Přehlášení na nového vlastníka se nově provádí jednou žádostí, kterou podává původní i nový vlastník společně (blíže jsme o převodech informovali zde).

 

Pokud bylo v rámci původního systému vozidlo pouze odhlášeno (a je tedy v tzv. polopřevodu), je třeba nejpozději do 30. 6. 2015 podat žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. K žádosti je třeba doložit doklad totožnosti, (velký) technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), doklad o pojištění (zelená karta), protokol o evidenční kontrole a doklad o platné technické prohlídce. Pokud žádost nebude podána včas, vozidlo administrativně zanikne a již nepůjde přihlásit a tedy provozovat. Zda je vozidlo správně registrováno lze ověřit na stránkách Ministerstva dopravy zde.

 

Stejný osud pak také čeká vozidla, která byla vložena do depozitu (vozidla dočasně vyřazená z provozu) před 30. 6. 2013, a u kterých vlastník do konce letošního roku neoznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde se vozidlo nachází a jaké je jeho využití, nebo případně vozidlo z depozitu nevyzvedne. Pokud bylo vozidlo vloženo do depozitu až po červnu 2013 a vyřazení trvá déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, platí oznamovací povinnost taktéž. Důsledkem nesplnění však není v tomto případě trvalé vyřazení vozidla z provozu, ale sankce až do výše 50 000 Kč. Taková sankce hrozí například i za provozování vozidla nezapsaného v registru či za provozování technicky nezpůsobilého vozidla.

 

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner atmacek | legal