JSTE VLASTNÍKEM OCHRANNÉ ZNÁMKY? POZOR NA NOVÉ POVINNOSTI! | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Jste vlastníkem ochranné známky? Pozor na nové povinnosti!

V roce 2019 došlo po patnácti letech ke změně zákona o ochranných známkách, která kromě rozšíření druhů ochranných známek také přesouvá “povinnost” sledovat přihlášky ochranných známek a podávat případné námitky proti shodným nebo obdobným přihlašovaným označením přímo na vlastníky ochranných známek.

Na základě novely zákona Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) při registraci ochranných známek již nezkoumá, zda je nová přihlašovaná ochranná známka stejná nebo podobná se starší ochrannou známkou. Před účinností novely ÚPV sám odmítal registrovat ochranné známky, které byly shodné se zapsanou ochrannou známkou pro stejné výrobky a služby a vlastník ochranné známky se tak mohl spolehnout na ÚPV, že konkurenční ochrannou známku nezaregistruje. Povinnost sledovat podávané přihlášky ochranných známek se nově přesunula na vlastníky ochranných známek.

V praxi to znamená, že nyní je na každém vlastníkovi kontrolovat databázi ochranných známek a v případě zveřejnění přihlášky ochranné známky, která by mohla zasáhnout do jeho práv, vznést proti zápisu takové známky námitky (poplatek za podání námitek je 1.000,- Kč). Pokud vlastník ve lhůtě 3 měsíců od zvřejnění přihlášky “kolizní” ochranné známky námitky nepodá, ÚPV i přes možnou shodu přihlašovaného označení s jeho ochrannou známkou tuto novou známku zaregistruje.

Našim klientům proto nabízíme pravidelný monitoring nově zveřejňovaných přihlášek ochranných známek v databázi ÚPV, o provedeném monitoringu posíláme zprávy a v případě, že objevíme shodné či obdobné přihlašované označení s jejich starší ochrannou známkou, okamžitě můžeme podat námitky proti zápisu. Tuto službu již naši klienti využívají a nejednou jsme díky ní objevili přihlášku podané ochranné známky, proti které bylo nutné námitky podat.

Cena monitoringu 1 ochranné známky činí 500,- Kč bez DPH měsíčně, cena monitoringu 2 ochranných známek činí 700,- Kč bez DPH měsíčně. Při vyšším počtu ochranných známek je cena stanovena po individuální domluvě.

V případě zájmu o službu monitoringu ochranných známek nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Daniel Macek, advokát