Implementace GDPR | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Implementace GDPR

Víte, jak se vyhnout vysokým pokutám za nedodržení podmínek stanovených v GDPR? Znáte veškeré požadavky, které GDPR na společnosti klade?

Nabídka právních služeb v oblasti GDPR:

Právní poradenství v oblasti implementace GDPR obvykle probíhá následovně:

V první řadě s Vaší spoluprací zmapujeme fungování celé společnosti a seznámíme se se všemi relevantními dokumenty a procesy, které ve společnosti existují a probíhají, a posoudíme jejich soulad s GDPR. Taktéž zanalyzujeme, zda některé procesy dle GDPR nechybí. Výstupem z této fáze je podrobná analýza, v níž zhodnotíme současný stav, upozorníme na nedostatky a navrhneme možné způsoby řešení.

Následně se zabýváme přímo implementací požadavků GDPR, tzn. uvedeme Vaše vnitřní předpisy do souladu s GDPR, popřípadě vytvoříme nové vnitřní předpisy, pomůžeme nastavit Vaše procesy tak, aby byly v souladu s GDPR a upravíme smluvní dokumentaci tak, aby odpovídala požadavkům GDPR.

Po úplném nastavení všech procesů a dokumentů nabízíme též službu průběžné kontroly.

Disponujeme certifikátem pověřence pro ochranu osobních údajů, a pokud z analýzy vyplyne, že je třeba pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat, nabízíme outsourcing této služby.

Pořádáme též odborné semináře a odborná školení na toto téma a rádi Vám ve Vaší společnosti o povinnostech spojených s GDPR řekneme více přímo u Vás ve společnosti.

Více o GDPR zde