DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA E-SHOPY | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA E-SHOPY

Nový občanský zákoník (NOZ) v mnoha ohledech podrobněji rozvádí práva spotřebitele a zlepšuje jeho postavení ve styku s podnikatelem. Chráněn je především při uzavírání smluv distančním způsobem, tedy při nákupu přes e-shopy.

 

V mnoha případech český zákonodárce při tvorbě nových ustanovení neměl na výběr, jelikož byl povinen do zákona implementovat příslušné evropské předpisy. V jednom případě však česká jazyková verze dává spotřebiteli širší právo, než jaké by mu přiznávala evropská úprava. Tím je ustanovení § 1833 noz, které říká: "Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti." Tento paragraf pak najde uplatnění především v situaci, kdy spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě odstoupí od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu a je povinen podnikateli zboží vrátit.

 

Podle tohoto ustanovení tak spotřebitel například může u zakoupeného oblečení odstranit cedulky, několik dní jej nosit a následně od smlouvy odstoupit. Má zde tak širší možnosti než by měl v kamenném obchodě a podnikatelské riziko tak činí příliš vysokým. Spotřebitel bude odpovědný pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (u oblečení lze tedy očekávat i nošení, u elektroniky odstranění ochranných fólií apod.). Pokud by však spotřebitel zboží zjevně poškodil, může podnikatel hodnotu, o kterou se snížila hodnota vraceného zboží, započíst na vracenou částku. Zároveň však, pokud podnikatel spotřebitele před uzavřením smlouvy neinformoval o možnosti odstoupení od smlouvy, nebude spotřebitel podnikateli odpovídat ani za výše uvedené snížení hodnoty zboží.

Ustanovení § 1833 NOZ měla korigovat připravovaná novela NOZ, která měnila mnoho paragrafů, především pak ty o spotřebitelském právu. V aktuální verzi se však počítá pouze s úpravou 12 paragrafů, mezi něž ustanovení § 1833 NOZ nepatří. Podnikatelům tak pravděpodobně nezbyde nic jiného, než toto podnikatelské riziko podstupovat, či se v některých případech bránit zjevným zneužitím práva (které nepožívá ochrany) ze strany spotřebitele.

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal