CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍ CESTĚ V ROCE 2016 | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍ CESTĚ V ROCE 2016

V roce 2016 se změní výše cestovních náhrad, které zaměstnavatel hradí svým zaměstnancům, pokud vyrážejí na služební cesty jiným než služebním vozidlem. V tomto článku si nastíníme, zda si zaměstnanci oproti loňskému roku „polepší“, či naopak „pohorší“.

Podle ustanovení § 156 zákoníku práce musí zaměstnavatel poskytnout každému zaměstnanci cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště. Jednotlivé sazby, ze kterých se vypočítá výsledná výše cestovních náhrad, stanovuje každý rok Ministerstvo práce a sociálních věcívyhláškou o sazbě základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Pokud zaměstnanec na pracovní cestu použije vozidlo, které není poskytnuto zaměstnavatelem, přísluší zaměstnancizákladní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.Sazba základní náhrady představuje náhradu za opotřebení vozidla. Náhrada za opotřebení vozu je stanovena na 1 Kč za kilometr jízdy u motorek a tříkolek. U osobních vozidel bude náhrada nově od roku 2016 zvýšenao 10 haléřů za jeden ujetý kilometr, a to na 3,80 Kč za 1 km. Zaměstnanci tak obdrží na základních náhradách od svých zaměstnavatelůza každých ujetých 100 kilometrů na služební cestě svým vozidlem o 10 Kč více, než v roce 2015.

Jinak je to s náhradou za pohonné hmoty. Při výpočtu této náhrady lze postupovat dvěma způsoby. Zaměstnavatel vychází buď z účtenky od čerpací stanice, kde zaměstnanec natankoval pohonné hmoty, nebo z paušálu, který je stanovený vyhláškou pro každý rok. Paušální ceny jsou MPSV určenykaždoročně podle vývoje průměrných cen pohonných hmot.

Výslednou výši náhrady za pohonné hmoty zjistíme vynásobením počtu ujetých kilometrů, spotřeby auta dle technického průkazu, a cenou paliva zjištěnou dokladem nebo určenou podle vyhlášky.Pro rok 2015 byla vyhláškou stanovena cena za litr benzínu na 35,90 Kč a za litr nafty na 36,10 Kč. Pokud zaměstnavatel při výpočtu náhrady vycházel právě z cen určených vyhláškou, zaměstnanec si díky velkému propadu reálných cen pohonných hmot mohl přijít přibližně na 7 Kč za jeden litr pohonných hmot, nebo i více.

Tato výhoda zaměstnanců příštím rokem skončí. Stát zohlednil pokles ceny za benzín a naftu a vyhláška pro rok 2016 stanoví cenu jednoho litru benzínu pro výpočet náhrady na 30,60 Kč (z 35,90 Kč). Za litr nafty bude vyhláškou stanovena cena na 29,10 Kč (z 36,10 Kč).

Vyhláška také změní výši stravného. Stravné přísluší zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty a je stanoveno podle délky trvání pracovní cesty. V roce 2016 se sazby stravného zvýší o 1 až 3 Kč za jeden den. Nejnižší sazba náleží za cestu v délce 5 – 12 hodin a začíná na 70 Kč. Oproti loňskému roku se zvýšila o 1 Kč. U cesty, která trvá déle než osmnáct hodin, se sazba zvýší o 3 Kč na 166 Kč.

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient atmacek | legal