Cena služeb | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Cena služeb

 

Mimosmluvní odměna
Mimosmluvní odměna je účtována podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění, v případě, že s klientem není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího stanovení.
Smluvní odměna
Smluvní odměna je určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti dané právní služby. Dohodou lze stanovit odměnu úkonovou, hodinovou, paušální či podílovou.
Úkonová odměna
Úkonová odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)
Hodinová odměna
Hodinová odměna je stanovena jako násobek hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem k provedení konkrétní právní služby. Hodinová sazba se stanovuje dle obtížnosti.
Paušální odměna
Paušální odměna za právní služby je sjednávána v případě dlouhodobého poskytování právních služeb především právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům. V tomto případě je odměna hrazena měsíčně bez ohledu na množství poskytnutých právních služeb v daném měsíci. Paušální odměna je výhodná pro klienty, kteří pravidelně potřebují poskytování právních služeb a kteří by byli v případě potřeby nuceni nárazově hradit daleko vyšší náklady za právní služby v daném období.
Podílová odměna
Podílová odměna je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient v daném případě má jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal. Vedle odměny jsou klientovy účtovány rovněž hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrada za promeškaný čas, náklady na poštovné, překlady a znalecké posudky a další).

Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna je účtována podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění, v případě, že s klientem není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího stanovení.

 

Smluvní odměna

Smluvní odměna je určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti dané právní služby. Dohodou lze stanovit odměnu úkonovou, hodinovou, paušální či podílovou.

Úkonová odměna
Úkonová odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby (např. sepsání žaloby, smlouvy atd.)

Hodinová odměna
Hodinová odměna je stanovena jako násobek hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem k provedení konkrétní právní služby. Hodinová sazba se stanovuje dle obtížnosti.