NOVÁ VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY OD 1.1 2016 | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

NOVÁ VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY OD 1.1 2016

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb.,které vyšlo dne 14. 9. 2015 ve Sbírce zákonů, se s účinností od 1. 1. 2016 zvyšuje minimální i zaručená mzda. Minimální mzda je určena od 1.1.2016 - 9 900 Kč měsíčně (55 Kč / hod.), u poživatelů invalidního důchodu 9 300 Kč/ měs. a 55,10 Kč /hod. 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin (nař. vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činí:                    

                                     

skupina prací    

za hodinu (Kč)  

nejnižší úroveň zaručené mzdy za měsíc (Kč)

1

58,70

9 900

2

64,80

10 900

3

71,60

12 100

4

79,00

13 300

5

87,20

14 700

6

96,30

16 200

7

106,30

17 900

8

117,40

19 800

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner atmacek | legal